ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Документи и цени

 

Документи и цени:

 

1. Стратегия и план за действие и финансиране -Стратегия и план за действие и финансиране.pdf

2. Правилник за дейността на ЧДГ Чебурашка -Правилник за дейността.pdf

3. Програмна система - Програмна система.pdf

4. Годишен план за дейността на ЧДГ "Чебурашка" - Годишен план.pdf

5. Мерки за повишаване на качеството на образованието - Мерки за повишаване на качеството на образование.pdf

6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи - Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи.pdf

7. Етичен кодекс -Етичен кодекс.pdf

8. Пропускателен режим - Правилник за пропускателния режим.pdf

9. Отчет 2018 г. - Отчет 2018.pdf

10. Отчет първо тримесечие 2019 г. - Отчет първо тримесечие 2019 г..pdf

11. Договор за обучение - ВИЖ ТУК
12. Ценова листа - Ценова листа.pdf

13. Условия и заявление за прием за безплатно обучение за учебната 2018-2019 г. ВИЖ ТУК. 

14. Политика за поверителност на личните данни Политика за поверителност на личните данни в ЧДГ.pdf

15. Отчет второ тримесечие отчет второ тримесечие 2019 г.pdf

16. Условия за прием за безплатно обучение за учебна 2019-2020 година Условия за прием за безплатно обучение през 2019-2020 уч. г..pdf

 

Регистър на услугите:

1. До директора на ЧДГ "Чебурашка" - услуги, свързани с дейността на образователната институция - ВИЖ ТУК

2. Услуги, включени в "Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги" - Индикативен списък услуги