ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Документи и цени

 

Документи и цени:

1. Ценова листа 2020 -2021 г. - Ценова листа.pdf

2. Договор за възпитание и обучение Договор за обучение.pdf

3. Правилник за дейността на ЧДГ Чебурашка -Правилник за дейността.pdf

4. Програмна система -Програмна система 2019-2020 г..pdf

5. Годишен план за дейността на ЧДГ "Чебурашка" -Годишен план за дейността за 2019-2020 г.pdf

6. Мерки за повишаване на качеството на образованието - Мерки за повишаване на качеството на образование.pdf

7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи - Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи.pdf

8. Етичен кодекс -Етичен кодекс.pdf

9. Пропускателен режим - Правилник за пропускателния 

10. Политика за поверителност на личните данни Политика за поверителност на личните данни в ЧДГ.pdf

11.Финансов отчет за 2019 г. -2019.pdf

 12. Финансов отчет за Второ тримесечие на 2020 г. otchet.pdf

Регистър на услугите:

1. До директора на ЧДГ "Чебурашка" - услуги, свързани с дейността на образователната институция - Info DG.docx

2. Услуги, включени в "Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги" - Индикативен списък услуги