ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Документи и цени

 

Документи и цени:

1. Условия за безплатен прием за деца в предучилищна възраст за учебна 2020-2021 г. заявление и условия за безпл.прием.pdf

2. Ценова листа 2020 -2021 г. - Ценова листа.pdf

3. Договор за възпитание и обучение Договор за обучение.pdf

4. Правилник за дейността на ЧДГ Чебурашка -Правилник за дейността.pdf

5. Програмна система -Програмна система 2019-2020 г..pdf

6. Годишен план за дейността на ЧДГ "Чебурашка" -Годишен план за дейността за 2019-2020 г.pdf

7. Мерки за повишаване на качеството на образованието - Мерки за повишаване на качеството на образование.pdf

8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи - Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи.pdf

9. Етичен кодекс -Етичен кодекс.pdf

10. Пропускателен режим - Правилник за пропускателния 

11. Политика за поверителност на личните данни Политика за поверителност на личните данни в ЧДГ.pdf

12.Финансов отчет за 2020 г. -финансов отчет за 2020 г..pdf

 

Регистър на услугите:

1. До директора на ЧДГ "Чебурашка" - услуги, свързани с дейността на образователната институция - Info DG.docx

2. Услуги, включени в "Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги" - Индикативен списък услуги