ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Целите на обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина са запознаване и формиране на начални представи и умения на децата за ориентиране в пътна среда.

В ЧДГ "Чебурашка" работим последователно за изграждане на пътна култура у децата и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци. Конкретизирали сме тези цели въз основа на възрастовите особености на децата.

Целта ни е да подпомогнем децата да осъзнаят себе си като активни участници в движението по пътищата, да откриват опасностите, които крие улицата, и да усвоят модели на безопасно поведение.