ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

"Работилница за иновации на началника на РУО-Варна"

Уважаеми родители,

На 23.04.2019 г. от 15,00 ч. до 18,00 ч.

в зала „Одесос“ на хотел „Черно море“, гр. Варна

в рамките на

ПЪРВИЯ  У Ъ Р К Ш О П

„РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНОВАЦИИ НА  НАЧАЛНИКА НА РУО-ВАРНА“

„Творим за всички, помагаме на всекиго“

насочен към ученици и родители

 може да зададете въпроси и получите отговори или да се информирате

за ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ –

НВО, ДЗИ, прием детските градини, в І клас, в V клас и в VІІІ клас и други

 

У Ъ Р К Ш О П

„РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНОВАЦИИ

на  НАЧАЛНИКА НА РУО-ВАРНА“

 

ПАВИЛИОН № 1:

„РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНОВАЦИИ на  НАЧАЛНИКА НА РУО-ВАРНА

                                      ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, Д.И.

„Творим за всички, помагаме на всекиго“

ПАВИЛИОН № 2:

«БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗНАЕМ, ГОВОРИМ И ГРЕШИМ» - ПЕТЬО ТОДОРОВ – старши експерт по Български език и литература

ПАВИЛИОН № 3:

«МАТЕМАТИКАТА – ПОЛЕЗНА, ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА» - ЛИЛИЯ СТОЙЧЕВА - старши експерт по математика

ПАВИЛИОН № 4:

«ФИЛОСОФИЯТА НА ЖИВОТА» - РУМЯНА ЛАЗАРОВА – старши експерт по Обществени науки и гражданско образование и религия

 ПАВИЛИОН № 5:

«ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНИ ИЛИ ПАСИВНИ» - ИВАН ИВАНОВ – старши експерт по Физическо възпитание и спорт

ПАВИЛИОН № 6:

«ИЗКУСТВОТО Е ВЕЧНО» -  ВЕНЕЛИН РАДЕВ – старши експерт по Технологии и предприемачество

ПАВИЛИОН № 7:

„КЪДЕ ЩЕ УЧА И ЗАЩО“ - инж. ДИАНА ХРИСТОВА – старши експерт по Професионално образование и обучение

 ПАВИЛИОН № 8:

«БИБЛИОТЕКАТА В УЧИЛИЩЕ, КЪДЕ, КАКВО И КАК», с презентации от дейността на училищните библиотеки, конкурса за есе и проведена първа конференция за Област Варна на тема: „Ученическите библиотеки и поколението Z – възможности и предизвикателства“. Темата ще бъде представена от библиотекари от ОУ «Захари Стоянов», гр. Варна; СУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Белослав и І ЕГ, гр. Варна 

ПАВИЛИОН № 9:

«УЧИЛИЩНИЯ ДВОР, ПРЕКРАСНО МЯСТО ЗА УЧЕНЕ И ПОЧИВКА» - презентации от ученици на ПГСАГ «В. Левски», гр. Варна, СУ «Св. Климент Охридски», гр. Аксаково и ВТГ «Г.С.Раковски», гр. Варна, с ръководител учител от ВТГ«Г.С.Раковски», гр. Варна.

ПАВИЛИОН № 10:

«МЕДИАЦИЯТА, НЕЩО НОВО ОТ ДОБРОТО СТАРО» - със сертифицирани медиатори от СУ «Димитър Благоев», гр. Провадия, ОУ «Г.С.Раковски», гр. Варна и ОУ «Пайсии Хилендарски» , с. Горен Чифлик.  

ПАВИЛИОН № 11:

«ТОВА МОЖЕМ НИЕ» - ПГТ «Проф. Д-р Асен Златаров», гр. Варна /провеждане на практика на учениците в реална среда/

ПАВИЛИОН № 12:

«НИЕ СЪЩО МОЖЕМ» ПГХРТ «Цар Симеон Велики», гр. Провадия  /провеждане на практика на учениците в реална среда/

ПАВИЛИОН № 13:

«КАКВО Е СТЕМ?» - ПГЕ,  ПТГ,  ПГИ «Д-р Иван Богоров», гр. Варна  и ВТГ «Г. С. Раковски», гр. Варна – представяне на дейността от ученици

ПАВИЛИОН № 14:

„ЗА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 10 Г. – РАЗВИТИЕ И ИЗРАСТВАНЕ“ – Иванка Пенева – старши експерт за Обучението в начален етап и експерти от Община Варна за прием в детските градини и първи клас.  

                Информация ще получите още за:

  • Национално външно оценяван VІІ клас, валидиране за знания – Йорданка Христова – старши експерт по Организация на средното образование
  • Национално външно оценяван Х клас, квалификация на педагогическите специалисти – Розета Заркова, старши експерт за Квалификация на педагогическите специалисти
  • Прием на учениците за учебната 2019/2020 г. в V клас – Величко Тодоров
  • Форми на обучение – Марийка Александрова - старши експерт по Организация на средното образование
  • Приобщаващо образование – Стала Калмукова – старши експерт по Приобщаващо образование