ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

 

На 06.01.2020 г. стартира доставката на плодове, мляко и млечни продукти в ЧДГ "Чебурашка" по прилагане на Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Доставчик по схемите е "БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ" ЕООД.

Възпитаването на навици и поведение при децата започва от ранна детска възраст, в семейната среда, като изграждането на осъзнати хранителни предпочитания започва след 3-тата -4-тата година, когато детето има възможност самостоятелно да направи своя информиран избор на храна.
Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето.