ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

И тази година децата в ЧДГ "Чебурашка" получават плодове, мляко и млечни продукти по прилагане на Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Доставчик по схемите отново е "БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ" ЕООД.

Новото през тази година е предлагането и на биологично отгледани плодове и зеленчуци, както и био пчелен мед.

Възпитаването на навици и поведение при децата започва от ранна детска възраст, в семейната среда, като изграждането на осъзнати хранителни предпочитания започва след 3-тата -4-тата година, когато детето има възможност самостоятелно да направи своя информиран избор на храна.
Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето.