ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Ръководство

 

 

Снежана Казакова – Основател и управител на ЧДГ „Чебурашка“ – детски учител, психолог 

  

 

 

 Нина Нейкова – медицински директор – мед.сестра

 

 

 

Xюлия Анефиевa – деловодител

 

 

 

ЧДГ „Чебурашка“ – Обучение и забавление!

GSM: 0884720869