ЧДГ Чебурашка
Частна детска ясла и градина в град Варна

Стартира

За поредна година децата в ЧДГ "Чебурашка" ще получават плодове, мляко и млечни продукти и мед по прилагане на Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Доставките стартираха днес, 19.09.2022 г. Доставчик по схемите е "БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ" ЕООД.

Възпитаването на навици и поведение при децата започва от ранна детска възраст, в семейната среда, като изграждането на осъзнати хранителни предпочитания започва след 3-тата -4-тата година, когато детето има възможност самостоятелно да направи своя информиран избор на храна.
Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето.